Case: Finnfoam – Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistaminen

PERHEYRITYKSESTÄ ORGANISAATIOKSI

Finnfoamin kasvu pienestä perheyrityksestä organisaatioksi vaati organisaatiorakenteen ja johtamismallin kulttuurimuutoksen. Trainers’ House ja Finnfoam ovat työskennelleet yhdessä Finnfoamin tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

“Valitsimme kumppaniksi Trainers’ Housen sitkeän ja ratkaisukeskeisen myyntityön myötä. Trainers’ House etsi meidän ongelmiin ratkaisuja. Teimme ennen huomattavasti edullisemman kumppanin kanssa yhteistyötä, mutta olemme saaneet merkittävää lisäarvoa Trainers’ Housen kanssa toimimisesta”, Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma avaa.

”Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on varmistaa yrityksen kilpailukyky tänään ja huomenna – huomiselle voi vielä tehdä jotain. Olen myös sanonut tehtäväkseni tehdä itseni tarpeettomaksi, ja siksi kilpailukyvyn jatkuva parantaminen pitää saada myös koko orkesterin yhteiseksi säveleksi. Tässä työssä Trainers’ House on ollut suureksi avuksi. Olemme tehneet yhdessä nuotit, joita ymmärtää vaikka ei olisi koskaan viulua soittanutkaan, Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen kertoo.

ESIMIESTEN UUSI JOHTAMISMALLI

Trainers’ House on rakentanut toimintamallin Finnfoamin matkalle pienen perheyhtiön toimintatavoista ison organisaation toimintatapoihin. Trainers’ House on valmentanut Finnfoamin esimiehiä uuden johtamismallin mukaisesta tekemisestä. Yhteistyön ansiosta palautteen antaminen ja ihmisten johtaminen Finnfoamilla ovat lisääntyneet. Yhteistyön aikana on myös pidetty yksilö-coachingeja Finnfoamin esimiehille.

“Esimiehet ja heidän valmiudet ovat kehittyneet sekä ihmisten vastuunotto on kasvanut. Asiat ovat tehostuneet ja niiden läpimenoajat ovat lyhentyneet. Valmentajan ammatillinen kompetenssi oli todella kova. Hänellä oli uskottavuutta argumentoida tarvittaessa rakentavasti vastaankin”, Erävuoma kertoo.

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN TERÄVÖITTÄMINEN

Yhteistyön aikana on esimiesten lisäksi valmennettu Finnfoamin johtoryhmää. Valmennusten aiheina toimivat johtoryhmän toimintamallit − kuinka asioita käsitellään ja millä rytmillä. Trainers’ House on myös fasilitoinut johtoryhmän strategiapäivän, jossa määriteltiin strategia ja sovittiin strategian jalkauttamisen vaatimista askeleista. Valmennusten ja fasilitointien myötä johtoryhmä on lähtenyt toimimaan sovitusti ja tekemisen systematiikka on parantunut.

“Olemme saaneet yhteistyön myötä todennettavia tuloksia. Johtoryhmätyöskentely on terävämpää ja ihmiset ovat innostuneempia. Klousasimme Trainers’ Housen fasilitoimassa johtoryhmäpäivässä aikoinaan muun muassa uuden tiimimallin. Halusimme mukaan ulkopuolisen, jotta välttäisimme karikot ja saisimme kerralla konseptin tehtyä.

Olen oppinut itse matkan varrella muutoksen läpiviejänä esimiesten kompetenssin kasvattamisesta ja ihmissuhdejohtamistaidosta. Jos mennään henkilökohtaisiin näkemyksiin, niin olen oppinut tilanteen haltuunotosta. Kun on miljoona rautaa tulessa, niin se miten homma pysyy jatkossakin voimissaan, lähtee omasta hyvinvoinnista ja ajanhallinnan merkityksestä”, Erävuoma päättää.