Case: Holiday Club – Kympillä mukana!

Johtajuuden, hyvinvoinnin ja tuloksen kasvattamista

Trainers’ Housen ja Holiday Clubin yhteistyön tavoitteena oli esimiesten henkilökohtainen johtajuuden kasvu, parantunut työhyvinvointi sekä ”kympin” myynnin kasvu. Majoituspalveluissa tavoitteeksi asetettiin 10 % myynnin kasvua ja asiakkaiden lisäpalveluiden ostoissa 10 € kasvua.

Majoitusmyynnin osalta olemme jo saavuttaneet alun perin asetetun tavoitteen.Tähän on vaikuttanut Trainers’ Housen kanssa toteutetun yhteistyön lisäksi toki myös matkailu- ja ravintola-alan elpyminen. Myös johtajuus on mennyt eteenpäin. Esimiehet ovat saaneet lisää itseluottamusta ja asioista puhutaan nyt avoimesti viikoittain”, Holiday Clubin kylpylä- hotelliliiketoiminnan johtaja Marko Hiltunen kertoo.

Sijoitus esimiesten työuraan

Halusimme varmistaa esimiehille perustiedot ja -taidot työhönsä. Olen itse aikoinaan osallistunut Trainers’ Housen valmennuksiin ja koin valmennushetket hyödyllisiksi. Halusin tarjota samaa esimiehillemme. Yhteistyölle asetettiin tavoitteet vuoden ajalle, mutta haluan kuitenkin painottaa, että esimiehille tämä on ollut sijoitus koko tulevalle työuralle – ei ainoastaan vuodeksi. Meille on tärkeää, että ihmiset viihtyvät meillä”, Hiltunen jatkaa.

Monipuolisella yhteistyöllä todennettavia tuloksia

”Valmennuksissa vahvistimme yhteistä ymmärrystä ja kieltä. Syvensimme omaa ymmärrystämme ihmisten ja muutoksen johtamisesta ja sovimme kaikkein tärkeimmistä johtamisen tekemisistä. Yhteiset hetket ovat vahvistaneet ”me-henkeämme”, Hiltunen kertoo.

”Olemme olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että tekemistä voidaan seurata nyt viikkotasolla BEAT-muutosjohtamisen alustan avulla. Otimme BEATin käyttöön, jotta valmennuksissa sovittu tekeminen ihan oikeasti toteutuu arjessa. Viikoittaisiin kysymyksiin vastataan yli 90 % vastausprosentilla ja ihmiset jakavat myös kuvia työpäivistään. Trainers’ House tuottaa säännöllisesti videoita BEATin mediakirjastoomme kasvun tukemiseksi ja tuottamaan oivalluksia”, Hiltunen päättää.