Case: Istekki: Historian paras strategia

Sujuvampaa suomea

”Hallituksen mukaan Trainers’ Housen kanssa rakennettu strategia on Istekin historian paras. Sekä hallitus, että johtoryhmä olivat innostuneita uudesta strategiasta, tässä työssä siis onnistuttiin”, Istekin toimitusjohtaja Lasse Koskivuori kertoo.

”Trainers’ Housen valmentaja on hyvin ammattitaitoinen ja hänen tavastaan esiintyä pidetään meillä valtavasti. Myös Trainers’ Housen muutosprojektipäällikön kanssa yhteistyö sujuu mutkattomasi ja kommunikointi on ollut helppoa ja sujuvaa”, Istekin HR Business Partner Heli Ketola kertoo.

”Trainers’ Housella oli iso rooli siinä, että saimme hallituksen innostumaan strategiahankkeesta. Lopullisen jään sulatti valmentajan vetämä pianokonsertti hallituksen ja johtoryhmän yhteisellä illallisella. Pidän siitä, että yhdessä työskentelyn lisäksi vietämme aikaa muutenkin yhdessä. Tämä osoittaa valmentajalta heittäytymistä ja sitoutumista meihin ja yhteiseen hankkeeseemme. Usein löydän isoista yhteistyöhankkeista jotain kehitettävää, mutta nyt en keksi mitään, mitä Trainers’ House olisi voinut kumppanina tehdä paremmin”, Koskivuori jatkaa.

Strategisen suunnan kirkastus

Strategiayhteistyön taustalla vaikutti Istekin vahva kasvu; liikevaihto oli kahden vuoden aikana tuplaantunut.

”Olemme aiemminkin tehneet strategiatyötä ja asioita on yritetty viedä käytäntöön. Yhteistyön yhtenä tavoitteena oli kirkastaa strategia ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi niin, että saamme jalkautettua sen koko organisaatioon”, Ketola kommentoi.

Yhteistyön alussa tehdyn taustatyön pohjalta määriteltiin Istekin strategia, visio ja missio seuraavalle kolmelle vuodelle. Näitä viilattiin yhdessä Istekin johtoryhmän ja hallituksen kesken. Lopullinen strategia kiteytyi sanoihin ”Sujuvampaa Suomea”. Tämä viittaa Istekin ydintehtävään, joka on rakentaa sujuvampaa Suomea.

Strategia, visio ja missio esiteltiin esimiehille järjestetyssä esimiesfoorumissa ja vietiin kunkin esimiehen vastuualueelle Trainers’ Housen Vaikutuskartta-työkalun avulla. Lopulta nämä esiteltiin koko henkilöstölle strategiakiertueella. Kiertueella järjestettiin kolme kick-off -tilaisuutta peräkkäisinä päivinä eri kaupungeissa, jotta mahdollisimman moni työntekijä pääsi osallistumaan. Henkilöstö pääsi heti myös työstämään näihin liittyviä toimia omien esimiestensä kanssa.

”Asioita on saatu hienosti etenemään. Yhteistyössä on edetty todella joustavasti meidän tarpeidemme mukaan. Yhteistyö ja Trainers’ Housen tapa työskennellä on ollut mieltä stimuloivaa. Pidimme erityisesti valmentajan rehellisyydestä ja tavasta puhutella ihmisiä. Tekeminen ei ollut teennäistä, vaan aitoa, rehellistä ja rohkeaa”, Ketola kiittää.

”Nyt olemme kirkastaneet onnistuneesti strategian, tulokset nähdään sitten myöhemmin. Olen saanut kyselyjä muiltakin yrityksiltä, että kuka strategiatyömme on toteuttanut ja olen ilomielin kertonut heille kumppanistamme”, Koskivuori päättää.