Case: Keski-Pohjanmaan OP-liitto – Ratkaisumyynnin ammattilaiseksi

Tuloksena aktiivisuutta ja parempia myyntituloksia

”Uudenlainen tekeminen näkyy konkreettisina myyntituloksina ja myyntiä tehdään nyt paljon laajemmin. Ihmiset ovat saaneet rohkeutta tarttua toimeen ja käydä epämukavuusalueellaan. Nyt tarjotaan tuotteita, joita ei ennen ole tarjottu. Tuntemattomiin asioihin on otettu omistajuutta ja aktiivisuudessa on tapahtunut tasonnosto”, kertoo pankinjohtaja Iiris Puro Suomenselän Osuuspankista.

”Yhteistyön lopuksi kerätyistä palautteista selvisi, että ohjelman osallistujat kokivat edistyneensä lähtötasoon verrattuna jokaisella mittarilla. Valmentaja onnistui työssään. Erityisesti lähestymistapa tärkeisiin asioihin ja omien kokemusten jakaminen ovat saaneet hyvää palautetta!”, Puro jatkaa.

Uuden strategian mukaista tekemistä

”Ratkaisumyynnin ammattilaiseksi” on Trainers’ Housen toteuttama muutosohjelma OP Ryhmän eri pankeille. Tavoitteena on tukea OP Ryhmän uuden strategian mukaista tekemistä sekä tarjota osallistujille työkaluja ratkaisumyyntiin.

”Halusimme asiakkaillemme tasalaatuisen palvelukokemuksen ja toimihenkilöidemme käyvän myyntityössä tarjoamaamme läpi laaja-alaisemmin. Hoidamme asiakkuutta, emme ainoastaan yksittäistä tarvetta”, Puro kertoo yhteistyön taustoista.

”Monet valmennuksista saadut työkalut ovat jalkautuneet käyttöön ja lisänneet henkilöstömme hallinnan tunnetta omasta työstään. Moni koki kehittyneensä ajankäytön tehokkaassa suunittelussa ja saaneensa lisää rohkeutta asiakastyöhön”, Puro kertoo.

Tärkeimmästä tekemisestä totta

”Olen ollut erityisen tyytyväinen siihen, että me esimiehet olemme kulkeneet rinnalla läpi yhteistyön ja pysyneet ajan tasalla kaikesta. BEAT-muutosjohtamisen alusta on ollut hyvä paikka omien ajatusten jakamiseen.

Trainers’ House muistutti meitä tärkeimmästä tekemisestä myös soittamalla muutosohjelmaan osallistuville henkilöille PolullaPysymisPuheluita. Näillä soitoilla varmistettiin, olivatko ihmiset tehneet sovittuja asioita ja jos eivät, niin mikä oli muodostunut esteeksi. Nämä puhelut ovat saaneet meillä kiitosta. Kesälomalta paluu oli miellyttävää, kun joku muistutti mistä jatkaa”, Puro kertoo.

Trainers’ House on ollut meille erinomainen kumppanivalinta. Olemme saaneet arvokasta tietoa asiakastyöskentelystämme sekä toimihenkilöidemme myynnillisistä vahvuuksista”, Puro päättää.