Case: LähiTapiola – ASIAKKAAN ÄÄNI MUUTOKSEN TUKENA

Asiakkaan ääni muutoksen tukena

Trainers’ House ja LähiTapiolan suurasiakkaat-yksikkö aloittivat yhteistyön keväällä 2016. ”Keskeisenä osana strategiaa oli uudistumisemme asiakaskeskeisesti ja tätä vauhdittamaan valitsimme Trainers’ Housen”, kertoo LähiTapiolan suurasiakkaat-yksikön johtaja Matti Kiiski.

Esimiestyö ratkaisevassa roolissa

Suurasiakkaat-yksikön johto ja Trainers’ Housen tiimi rakensivat yhdessä toiminta- ja johtamistavan, joka tuki yksikön asiakaskeskeistä tekemistä. Kasvuohjelmaan osallistui LähiTapiolan suurasiakkaat-yksikön koko henkilöstö. Arjen esimiestyö tukee parhaiten strategian toteutumista. Tukeakseen johtamista yksikkö otti käyttöön ”Ohjaamon”. Ohjaamo kokosi viikoittain tilannekuvan asiakkaista ja henkilöstöstä. Johto kävi viikoittain ohjaamossa läpi asiakashaastatteluja, jolloin asiakaskeskeisyys konkretisoitui.

Asiakkaiden kokemukset joka viikko näkyville

”Saavutimme yhteistyön alussa asettamamme tavoitteet. Yhteistyö sujui hyvin ammattimaisesti. Emme hukanneet tavoitettamme ja kriittisten vaiheiden riittävä kertaus oli tärkeää. Kasvuohjelman avulla on onnistuttu tukemaan suurasiakkaat-yksikköä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Etenemisemme on ollut liiketoiminnan tuloksissa positiivista ja myynti on kehittynyt. Olemme saaneet enemmän esimerkkejä onnistuneiden asiakascasejen hoidoista ja onnistuneesta tiimityöstä”, Kiiski kiittää.