Case: LASSILA & TIKANOJA – TIMANTTISILLA TIIMEILLÄ SIIVOUKSEN YKKÖSEKSI


Siivous on voinut parantaa liiketoimintaansa merkittävästi verrattuna edellisiin vertailukausiin ja yhteistyöllä on ollut siihen merkitys.” Lassila Tikanojan liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää kertoo.

”Olimme erityisen tyytyväisiä siihen, miten Trainers’ House pystyi reagoimaan koronaan. Meiltä jäi suurin osa face 2 face -valmennuksista pitämättä, mutta Trainers’ House reagoi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Valmennuksiin saatiin vaikuttavuutta Zoomin välityksellä ja asioita edistettyä nykytilanteesta huolimatta.”, Niitynpää muistelee kevättä.

SUOMEN SUURIN JA PARAS SIIVOUSYRITYS

Lassila & Tikanoja haluaa olla Suomen suurin ja paras siivousyritys. Tavoite vaati muutosmatkan, jossa työroolit muuttuvat tukemaan siivouksen strategiaa. Muutos onnistuu, kun ihmiset kykenevät viemään uudet roolin arjen tekemiseen ja sitä kautta asiakkaalle näkyväksi. L&T halusi lähteä kehittämään asiakas- ja henkilöstökokemusta.

Haasteena oli ollut organisaation rakenne, jossa esihenkilöillä oli ollut liian heikko näkymä asiakasrajapintaan. Johtaminen on haastavaa, kun tuhannet ihmiset työskentelevät asiakas- ja henkilöstörajapinnassa eri alueilla – ja tavoitteena kuitenkin on, että jokainen kohdataan säännöllisesti. Trainers’ House auttoi L&T:tä läpiviemään organisaatiomuutoksen arjen tekemiseen.

Me teimme ison roolimuutoksen siivouksessa, joka oli alalle ihan uudenlainen ja tähän tarvitsimme Trainers’ Housen muutosjohtamisen apua. Roolitimme uudestaan toimenkuvia ja loimme myös täysin uusia rooleja. Ensimmäisen tason esimiestehtävät jaettiin kolmeen rooliin asiakaskokemuksen ja henkilöstötyytyväisyyden varmistamiseksi. Tarvitsimme Trainers’ Housen apua muutosjohtamiseen ja muutosmatkan jaksottamiseen, sekä vaiheisiin.

Olemme tehneet Trainers’ Housen kanssa aikaisemmin muutoshankkeita ja koen, että Trainers’ Housen kanssa muutosta saadaan vietyä eteenpäin. Trainers’ Housella on hyvin konkreettinen ote seuraaviin tehtäviin ja askeliin.”, Niitynpää jatkaa.

UUDET ROOLIT VARMISTAMASSA ASIAKASKOKEMUKSEN

Trainers’ House valmensi L&T:n henkilöstölle uusia rooleja roolikohtaisesti. Valmennukset sisälsivät uuden roolin kirkastamista sekä rooliin liityviä taitoja ja työkaluja. Muutokselle rakennettiin tarina ja kullekin roolille määriteltiin minimistandardit, eli kriittiset viikottaiset tekemiset.
Osana muutosmatkaa Trainers’ House fasilitoi myös Kummipuheluita, joissa muutoksen eteenpäin viemiseen valittu kummi pääsi läpikäymään muutosmatkaa ja tiimi jakamaan kokemuksia menneestä.

Uusien roolien mukainen tekeminen on saavutettu, ratkaisukeskeisyys on parantunut, minimistandardit ovat nostaneet vaatimustasoa ja saatu tekeminen keskittymään oikeisiin asioihin. Vaatimustason nousu on kaikille sama ja sitä pystytty täsmentämään. Henkilöstötyytyväisyyden mittarit ovat menneet parempaan suuntaan yhteistyön ansiosta.

Olemme tehneet muutoksen ja haluttuja tuloksia on saatu aikaiseksi. Menemme oikeaan suuntaan. Vielä on tehtävää, mutta ihmisten tekemisessä on tapahtunut haluttu muutos.

Suosittelisin Trainers’ Housea muille ilman muuta. Sen verran hyviä kokemuksia Trainers’ Housen tekemisestä, sitoutumisesta, järjestelmällisyydestä ja hyvästä meiningistä”  Niitynpää kiittää.

Tehdäänkö sama temppu teillä?