Case: Sappi Kirkniemi – ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN

Rohkea, oikeudenmukainen ja innostava esimiestyöskentely

Sappi Kirkniemi ja Trainers’ House aloittivat yhteistyön keväällä 2014 johtamisjärjestelmän jalkauttamiseksi ja esimiestyön parantamiseksi. Tavoitteena oli viedä Sappin globaali johtamisjärjestelmä Kirkniemen esimiesten arkeen. Samalla haettiin esimiehille yhteisiä pelisääntöjä ja yhtenäistä tapaa toimia. Yhteistyön onnistumista mitattiin sairauspoissaolojen ja käyttöpoikkeamien määrällä, tapaturmataajuudella ja tuotettujen ideoiden liikevaihto- ja säästövaikutuksilla.

Työturvallisuutta ja tulosparannusta

Ennen kaikkea työturvallisuus on parantunut huimasti! Työtapaturmista johtuvat poissaolot ovat vähentyneet dramaattisesti 2,7:stä 0,7:ään 200 000 työtuntia kohti. Lisäksi muut sairauspoissaolot ovat laskeneet viimeisen kahden vuoden aikana 6,7:stä 5,2:teen prosenttiin per henkilötyövuosi”, Sappi Finlandin tehtaanjohtaja Martti Savelainen kertoo.

”Tuotettujen ideoiden määrä on noussut ja saimme niitä vuonna 2015 yli puolen miljoonan edestä. Kaiken kaikkiaan teimme yli 12M€ edestä tulosta parantavia toimenpiteitä. Lisäksi käyttökateprosentti on tuplaantunut tänä aikana. Tällä yhteistyöllä on ollut tietysti osaltaan merkitystä, kun toimimme laskevassa markkinassa. Sappin markkinaosuus on kasvanut ja tulos on parantunut.”

”Kyllä voin suositella Trainers’ Housea ja olen suositellutkin. Lisäksi olen muutamalle mainostanut BEAT-muutosjohtamisen alustaa.”