Case: Soikea Solutions – TUNNETTUUTTA JA MYYNTIÄ

Lisää tunnettuutta ja myyntiä uusasiakashankinnan avulla

Uutena toimijana haastavalla markkina-alueella Soikea halusi lisätä tunnettuuttaan ja saada uusia asiakkaita laadukkaiden tapaamisten kautta. ”Kokeilimme uusasiakashankinnassa toistakin toimijaa, mutta yhteistyö ei johtanut haluttuihin tuloksiin. Sovin tapaamisia myös itse, mutta silloin ei jäänyt tarpeeksi aikaa tapaamisten jälkipelin hoitamiseen”, Soikean myyntijohtaja Matti Alalauri kertoo.

Tiivis yhteistyö soittotiimin kanssa

Trainers’ House ja Soikea sopivat yhdessä kohderyhmän, jonka edustajiin soittotiimi otti yhteyttä. ”Soittotarina rakennettiin yhdessä tiimin kanssa ja projektille sovittiin yhteiset pelisäännöt. Yhteydenpito oli aktiivista ja alussa sovittu linja säilyi läpi koko projektin”, Alalauri kiittää.

Merkittävä kasvu liikevaihdossa

”Yhteistyön jatkuttua vuoden 2015, liikevaihto oli kasvanut kolmessa vuodessa lähtötilanteesta 2 750 000 euroon, eli 45-kertaiseksi”. Trainers’ Housen sopimat tapaamiset johtivat myös merkittäviin ja jatkuviin kumppanuuksiin. ”Jokainen meiltä ostanut asiakas on tilannut meiltä myös jatkohankkeita”, Alalauri kiteyttää.