Palvelut johtoryhmälle

Vanha viisaus kertoo, että johtajalla on kolme tehtävää:

  • olla selvillä
  • tehdä vaikeita päätöksiä
  • varmistaa päätösten sato

Tätä samaa jaottelua voidaan soveltaa myös johtoryhmätyöskentelyyn.

Jotta yrityksen aikaansaamat tulokset paranevat, pitää tehdä parempia asioita ja asioita paremmin. Tämä edellyttää sekä laadukasta päätöksentekoa että päätösten käytäntöön viennin johtamista.

Jotta voidaan tehdä laadukkaita päätöksiä, pitää pystyä käymään laadukasta keskustelua tosiasioista käsin. Tämä edellyttää johtoryhmältä ainakin kolmea asiaa: luottamuksellista yhteistyötä, tarkkaa näkymää nykytilanteesta sekä yhteistä kieltä ja käsitteistöä.

Jos ei ole yhteistä kieltä, ja jos sanat tarkoittavat eri ihmisille eri asioita, on vaikeaa tai mahdotonta käydä laadukasta keskustelua. Ja ilman laadukasta keskustelua hyvien päätösten tekeminen on tuurista kiinni.

Tuemme johtoryhmiä myös neuvottelutaitojen sekä viisaan vaikuttamisen kanssa.

Miten autamme johtoryhmiä?

Moni asiakkaamme on hyötynyt siitä, että autamme heitä sopimaan keskenään, mitä asiat ja käsitteet tarkoittavat. Tätä voidaan tehdä joko jatkuvan valmentautumisen kautta tai johtoryhmän täsmävalmennuksella (esim. 1,5 pv off-site).

Lisäksi autamme johtoryhmien jäseniä ymmärtämään oman roolinsa johtoryhmässä ja johtoryhmätyön tarkoituksen sekä tekemään laadukkaampaa yhteistyötä.

Joskus on myös hyödyllistä tukea (etenkin tuoreempien) johtoryhmän jäsenten ammatillista kasvua henkilökohtaisella valmentautumisella.

Teemme myös auditointeja niin asiakkaiden kuin yrityksen oman henkilöstön kanssa, jotta päätöksenteon tukena olisi puolueetonta, ajantasaista ja relevanttia tietoa.

Saammeko tukea teidänkin johtoryhmänne toimintaa?

On hyvin todennäköistä, että voisimme auttaa kehittämään teidänkin johtoryhmänne toimintaa. Jotta voisimme olla asiasta varmoja, on hyvä kuitenkin keskustella tilanteestanne henkilökohtaisesti.

Täytä alla oleva lomake. Meiltä otetaan sinuun yhteyttä ja ehdotetaan kalenteriaikaa tapaamiselle asiantuntijamme kanssa. Hän tuo tapaamiseen näkemyksensä ja osaamisensa, sinä tuot tilannekuvan johtoryhmänne tämän hetken toiminnasta. Tapaamisen aikana selviää, kannattaako jatkaa keskustelua.

Lomakkeen täyttäminen ei velvoita mihinkään.