Palvelut liikkeenjohdolle

Vanha viisaus kertoo, että johtajalla on kolme tehtävää:

  • olla selvillä
  • tehdä vaikeita päätöksiä
  • varmistaa päätösten sato

Autamme liikkeenjohtajia monin tavoin. Olipa kyse operatiivisen tehokkuuden kehittämisestä, yrityskulttuurin virkistämisestä tai strategiaan liittyvistä asioista, meiltä löytyy apu pieniin ja isoihin haasteisiin.

Jotta saisi parempia tuloksia, on syytä tehdä asioita paremmin – ja ennen kaikkea parempia asioita. Me autamme johtoa selvittämään, mikä on tämän hetken tilanne joko koko organisaatiossa tai sen tietyssä osassa. Tämän jälkeen tuemme tarvittavan muutoksen tunnistamisessa, muotoilussa ja läpiviennissä.

Jos strategiaa tarvitsee uudistaa, me voimme tukea teitä uuden strategian laatimisessa, strategian tarinallistamisessa sekä strategian jalkauttamisessa. Tätä työtä teemme sekä elävässä elämässä että verkkotapahtumien välityksellä.

Me mediallistamme johtamista. Johtamisen mediallistaminen tarkoittaa sitä, että johtajan johtamisintentio muutetaan ihmisten toiminnaksi vaikuttavan viestinnän keinoin. Me siis muotoilemme strategista viestiä niin, että ihmisten tieto, tunne ja toiminta muuttuvat. Tämän toiminnan tuloksena yrityksen maine kasvaa.

Tarjoamme tukea myös johtajan omaan uudistumiseen. Henkilökohtaisista valmennusohjelmistamme löytyy tukea seuraavan läpimurtosuunnan etsimiseen, toimeenpanokyvyn ja oman jaksamisen varmistamiseen sekä kevyempään valmentautumiseen, sparrailuun ja vertaistukeen.

Keskustellaanko? (Siitä on todennäköisesti iloa ja hyötyä)

Todennäköisintä on, että sinun bisneksessäsi on vielä kehittämisen varaa. On myös hyvin todennäköistä, että me olemme jo jonkun toisen asiakkaan kanssa ratkaisseet juuri ne ongelmat, jotka tällä hetkellä mieltä painavat.

Luultavasti siis pystymme olemaan avuksi. Jotta tähän saataisiin varmuus, on hyvä keskustella tilanteestasi henkilökohtaisesti.

Täytä alla oleva lomake. Meiltä otetaan sinuun yhteyttä ja ehdotetaan kalenteriaikaa tapaamiselle asiantuntijamme kanssa. Hän tuo tapaamiseen näkemyksensä ja osaamisensa, sinä tuot tilannekuvan tämän hetken toiminnastanne. Tapaamisen aikana selviää, kannattaako jatkaa keskustelua.

Lomakkeen täyttäminen ei velvoita mihinkään.