Johtoryhmätyöskentely

Perinteisesti johtoryhmien fokus on jo tapahtuneissa asioissa. Johtoryhmä katsoo tuloksia ja vertaa niitä tavoitteisiin, keskustelee tapahtuneen syistä ja pohtii, mitä pitäisi tehdä.

Jo tapahtuneeseen keskittyvä keskustelu voi kuitenkin rajoittaa johtoryhmän dynamiikkaa. Dialogi muodostuu helposti vain osastoista vastaavien ihmisten ja tulosyksikön johtajan väliseksi. Mikäli muut johtoryhmän jäsenet ottavat kantaa jo tapahtuneisiin asioihin, tämä koetaan usein arvosteluksi, mistä syystä aito, uutta luova keskustelu jää vähäiseksi.

Johtoryhmän dynamiikkaa ja tunnelmaa voidaan parantaa, jos siirretään fokus menneiden, jo tapahtuneiden asioiden sijaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tämä vaatii muutosta johtoryhmään valmistautumisessa, johtoryhmän agendassa ja keskustelun aikahorisontissa.

Näin kehitämme johtoryhmätyöskentelyn tuloksia

Jotta johtoryhmä toimisi optimaalisesti, tarvitaan kolme avainasiaa:

  • johtoryhmällä pitää olla yhteinen, jaettu päämäärä, johon kaikki sitoutuvat
  • johtoryhmän työskentelymallin pitää olla yhtenäinen, ja käytäntöjen pitää olla kaikille kirkkaita
  • johtoryhmän dynamiikan pitää olla keskustelua avaava ja toimeenpanokykyä vahvistava

Autamme johtoryhmiä – niin uusia kuin pitkäänkin toimineita – kaikkien kolmen tekijän kanssa. Lisäksi autamme johtoryhmiä strategia- ja arvotyössä, yrityskulttuurin uudistamisessa sekä muissa muutoshankkeissa.

Yhteistyömme jälkeen johtoryhmällä on tarkka kuva yrityksen nykytilasta, vahva yhteinen päämäärä, yhteiset käytännöt, kriteerit tavoiteasetannalle, sovittu menettely johtoryhmään valmistautumiselle, tilivelvollisuuden ja aikaansaamisen kulttuuri, raportointikuri ja eteenpäin vievä dynamiikka.

Jotta ei jäisi vain meidän sanamme varaan, tässä kommentti asiakkaalta:

“Olemme saaneet yhteistyön myötä todennettavia tuloksia. Johtoryhmätyöskentely on terävämpää ja ihmiset ovat innostuneempia. Klousasimme Trainers’ Housen fasilitoimassa johtoryhmäpäivässä uuden tiimimallin. Halusimme mukaan ulkopuolisen, jotta välttäisimme karikot ja saisimme kerralla konseptin tehtyä.” – Asso Erävuoma, Kehitys- ja markkinointijohtaja, Finnfoam.

Lue koko Finnfoamin case tästä.

Olisiko tästä teille hyötyä?

Jos teillä on uusi johtoryhmä, jolle pitäisi saada tehokas työskentelymalli ja -kulttuuri – tai jos nykyisen johtoryhmänne toiminnassa on kehittämistä, täytä alla oleva lomake. Lomakkeen täyttäminen ei velvoita vielä mihinkään.