Lähijohtamisen kehittäminen

Esimiestyö, esihenkilötyö, lähijohtaminen… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Pohjimmiltaan puhutaan kuitenkin samasta asiasta: oman tiimin ihmisten työn helpottamisesta ja ihmisten eteenpäin auttamisesta, jotta yhdessä saataisiin aikaan parempia tuloksia.

Trainers’ Housen missio on auttaa ihmistä eteenpäin. Olemme jo yli 30 vuoden ajan tehneet tiiviisti töitä lähijohtamisen parissa, koska se on tulosten näkökulmasta niin merkittävä vipu.

Lähijohtamiseen pettyvät ihmiset lähtevät talosta nopeammin – erityisesti jos he ovat työssään taitavia. Tästä syystä lähijohtamisen kehittäminen on monelle yritykselle menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää.

Katso, miten olemme auttaneet asiakkaitamme lähijohtamisen kehittämisessä.

Näkemyksemme lähijohtamisen keskeisiin osa-alueisiin

 • MINDSET
  • Kulttuuri: Mikä tukee ja mikä estää onnistumista?
  • Ajattelutavat: Olemmeko ratkaisu- ja rasitushakuisia?
  • Käsitteet: Puhummeko asioista samoilla nimillä? Mitä ne meille tarkoittavat?
 • TYÖKALUT
  • Prosessit: Onko yhteinen toimintamalli ja käytännöt kriittisiin kohtiin?
  • Kalenteri ja käytännöt: Miten varmistamme tiedonkulun?
 • TAIDOT
  • Kommunikaatio: Mikä on yhteinen tarinamme, jota viestimme?
  • Taidot: Onko taitojen tuki tavoitteiden saavuttamiseksi?
  • Tiimityöskentely: Miten varmistamme toistemme onnistumisen?
 • SYSTEEMI & SYSTEMATIIKKA
  • Ajankäyttö: Onko määritelty kriittiset viikoittaiset tekemiset, joilla pääsemme haluamiimme tuloksiin?
  • Johtamisjärjestelmät: Mitkä ovat johtamisfoorumimme ja niiden tarkoitus, tavat, rytmi, agenda ja aikajakso?
  • Minimistandardit: Miten ihmiset tietävät tehneensä sen, mitä heiltä odotetaan?

Näitä osa-alueita on viisainta kehittää valmentavan johtamisen avulla.

Valmentava johtaminen kiteytyy suorituksen parantamiseen totuuden hetkissä – niissä hetkissä asiakkaiden, oman tiimin tai kollegoiden kanssa, joissa joko syntyy arvoa – tai sitä tuhotaan.

Lähijohtamisen kehityshankkeemme rakentuvat ylläolevan viitekehyksen varaan.

Etsitäänkö teidän tilanteeseenne sopivan skaalan ratkaisu?

Olemme auttaneet asiakkaitamme lähijohtamisen suhteen sekä lyhyiden että pidempien projektien kautta kaikenlaisissa skaaloissa. Parhaiten teidän tarpeeseenne sopiva ratkaisu löytyy, kun keskustellaan tilanteestaanne.

Täytä alla oleva lomake. Me olemme sinuun yhteydessä ja kalenteroimme yhteisen keskusteluhetken asiantuntijamme kanssa. Keskusteleminen ei velvoita sinua mihinkään, mutta voi ratkaisevasti kirkastaa tämän hetken ongelmia ja johtaa helpotukseen.