Uusasiakashankinta

Yrityksen tulevaisuudella on monia indikaattoreita, mutta harva niistä on yhtä luotettava kuin uusien asiakkaiden lukumäärän kehitys.

Jos yritys onnistuu hankkimaan itselleen jatkuvasti enemmän uusia asiakkaita kuin vanhoja poistuu, liiketoiminta voi kasvaa ja kehittyä. Uusasiakashankinta on siis kriittisen tärkeää – mutta tästä huolimatta sitä tehdään lähes kaikissa yrityksissä liian vähän.

Mutta ei hätää – me autamme joka vuosi satoja yrityksiä uusiasiakashankinnan kanssa. Ongelma voi ilmetä monin tavoin:

  • myyjät eivät tapaa riittävästi uusia asiakkaita
  • myyjien kalenteriin täytyy vapauttaa lisää aikaa uusien asiakkaiden tapaamiseen (eli aika menee esimerkiksi asiakkaiden tavoitteluun eikä tapaamiseen)
  • myyjät eivät rohkene kontaktoida uusia asiakasehdokkaita
  • myyjät eivät osaa lämmitää uutta asiakasehdokasta ensitapaamisessa
  • myyjät eivät osaa perustella teidän tuottamaanne lisäarvoa uudelle asiakkaalle
  • myyjät eivät tiedä, mistä uusia asiakkaita voisi löytää

Joskus ongelmana voi olla myös se, että myyntijohdolla ei ole selkeää näkymää siihen, miten uusasiakashankinta tällä hetkellä sujuu.

Autamme monin tavoin

Riippumatta siitä, mikä uusasiakashankinnan pullonkaulana on, me olemme todennäköisesti auttaneet jo jotakuta toista ratkaisemaan ongelman – eli osaamme ratkaista sen myös teille.

Voimme täyttää myyjienne kalenterit, auttaa heitä kehittämään myyntitaitojaan, muotoilla uusasiakashankinnan prosessia tai selvittää, mistä uusasiakashankinnan ongelmat oikeasti johtuvat (esimerkiksi kysymällä teidän asiakkailtanne, mitä tapaamisissa tapahtuu).

Voimme tarvittaessa toimittaa myös koko myyntiprosessin alkuvaiheen palveluna tai rakentaa outbound-myyntiorganisaation joko alusta tai uudestaan.

Sopiva ratkaisu löytyy varmimmin keskustelemalla

Paras tapa selvittää, olemmeko teille oikea uusasiakashankinnan kumppani, on keskustella tilanteestanne. Täytä alla oleva lomake. Varataan kalenterista aikaa sinun ja asiantuntijamme keskustelulle. Keskustelu ei velvoita mihinkään, mutta siitä voi olla yllättävää hyötyä – päädyimmepä yhteistyöhön tai emme.