Toimintakatsaus vuoteen 2022

Päivitetty: 24.2.2023

Toimintakatsaus vuoteen 2022

Todennettavia tuloksia – innostuneita ihmisiä

Trainers’ House auttaa ihmistä eteenpäin. Synnytämme mainetta, luomme mahdollisuuksia ja tarjoamme menestyksen menetelmiä – niin asiakkaille kuin omille työntekijöillemmekin.

Toiminnan tarkoituksena on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia asiakastuloksia. Ihminen on kaiken tekemisen keskiössä. Jos jokin ei liikahda ihmisessä, ei voi odottaa, että ihmisetkään liikkuisivat.

Trainers’ House työskentelee toimeksiantajansa todellisuudesta, eikä idealistisesta täydellisyydestä tai omasta maailmastaan käsin. Asiakkaat saavat innostuneita ihmisiä ja todennettavia tuloksia. Todennettavia asiakastuloksia saavutetaan parhaiten, kun hankkeita johdetaan asiakkaan yrityskulttuurin kautta.

Vuoden 2022 ensimmäisen puolisko oli yhtiölle hyvä, jälkimmäinen vaikeampi. Tämä aiheutui uusien toimeksiantojen hankkimisen vaikeutumisesta. Trainers’ House -konsernin liikevaihto pieneni kuusi prosenttia. Liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa. Operatiivista voittoa syntyi 0,6 miljoonaa euroa, joka on kuusi prosenttia liikevaihdosta. Ignis-palveluiden kannattavuus oli hyvä.

Yhtiö jatkoi aktiivista sijoittajaviestintäänsä pitämällä pääomamarkkinapäivän ja julkaisemalla tulostiedot neljä kertaa vuoden 2022 suorituksesta myös englanniksi. Toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennettiin siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. Järjestelyn tarkoituksena oli osakkeiden kaupankäyntiedellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonajon yhteydessä. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi toteutettiin suunnattu maksuton osakeanti.

Vuosikatsauksen osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin ja suunnatun maksuttoman osakeannin takia myös vertailukauden osalta.

Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkanut toimitilan vuokrasopimus. Yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Kassavirran ja kannattavuuden parantaminen ovat edelleen yhtiön tärkeimpiä tavoitteita.

Yhtiön omistusrakenne sekä suurimmat omistajat ovat nähtävissä näiltä sijoittajasivuilta.