Arvot, strategia & missio

ARVOMME

Trainers’ House on arvojohdettu yritys. Arvot auttavat ihmistä valitsemaan oikein vaikeassakin tilanteessa. Arvoista nouseva kulttuuri on yrityksemme sydän.

IHMINEN

Ihminen on arvojemme ydin. Teemme töitä nimenomaan ihmisten kanssa, heidän arjestaan ja todellisuudestaan käsin, oli kysymys asiakkaista tai omasta yrityksestä.

ROHKEUS

Rohkeus on työyhteisössämme sitä, että emme kainostele vaikeidenkaan asioiden kohtaamista. Elämän rajat määräytyvät suhteesta pelkoon. Teemme sen työn, mikä toimeksiantajamme menestymiseksi on tehtävä.

NOPEUS

Jos työskentelee ripeästi, ei tarvitse hosua tai tehdä huolimattomasti. Kokemuksesta tiedämme, että tekemisen lykkääminen tuhoaa tuloksia. Ilman aloitetta ei voi draivata tärkeitä asioita.

KASVU

Kasvu pitää elossa. Ilman kasvua kuihtuu. Haastamme niin itsemme kuin asiakkaamme kasvamaan ja kypsymään ihmisinä, ammattilaisina ja yrityksinä.

TULOS

Tulos on työmme mitta. Todennetut tulokset antavat asiakkaillemme syyn tehdä yhteistyötä kanssamme. Todennetut asiakastulokset antavat meille tarkoituksen jatkaa työtämme.

 

STRATEGIAMME

Strategiamme on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia tuloksia. Strategiamme perusta on kasvaa asiakkaidemme kukoistuksen kautta. Tämän mittareina ovat kassavirta ja todennetut asiakastulokset. Strateginen painopisteemme on kehittää kasvua katalysoivia konsepteja sekä uusia ansaintamalleja. Tärkeimpiä panostuksia ovat johtamisen sähköistäminen, muutoshaasteiden mediallistaminen ja digitaaliset valmennusohjelmat.

MISSIOMME

Tehtävämme on auttaa ihmistä eteenpäin hänelle merkityksellisellä polulla. Synnytämme mainetta, luomme mahdollisuuksia ja tarjoamme menestyksen metodeja – niin asiakkaille kuin omille työntekijöillemmekin.

Teemme pikemminkin käsityötä kuin käsitetyötä. Innostuneet ihmiset ja todennettavat asiakastulokset ovat tekemisemme mittarit.

VISIOMME

Tahdomme olla asiakkaillemme liiketoimintakriittinen kumppani kasvuhaasteissa.