Tiedonantopolitiikka

Trainers’ Housen tiedonantopolitiikka

Trainers’ House Oyj on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Trainers’ House noudattaa viestinnässään lainsäädäntöä, Nasdaq OMX Helsingin sääntöjä ja Finanssivalvonnan antamia ohjeita koskien tiedonantovelvollisuutta ja julkistamattoman tiedon käsittelyä.

Tässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan Trainers’ House viestii pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan 16.6.2009.

Viestinnän periaatteet ja tavoitteet

Trainers’ Housen tavoitteena on välittää sijoittajille, osakkeenomistajille ja analyytikoille oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa Trainers’ Housen toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tilanteesta.

Trainers’ Housen viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, rehellisyys ja tasapuolisuus. Trainers’ House viestii johdonmukaisesti myönteisistä ja kielteisistä asioista samanaikaisesti kaikille sidosryhmille. Tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta viipymättä.

Vastuut ja lausunnonantajat

Trainers’ Housen toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Merkittävät pörssitiedotteet hyväksyy hallitus.

Trainers’ Housen suhteista pääomamarkkinoihin vastaa yhtiön toimitusjohtaja sekä sijoittajasuhdejohtaja. Sijoittajasuhdejohtaja hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa sekä vastaa sijoittaja- ja analyytikkotapaamisten järjestämisestä.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin voivat toimitusjohtajan ja sijoittajasuhdejohtajan lisäksi osallistua myös hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Trainers’ House julkaisee tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Tiedot yhtiön taloudellisesta tilanteesta, näkymistä, kannattavuuskehityksestä tai muista vastaavista asioista annetaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissa. Lisäksi Trainers’ House julkistaa viipymättä kaikki yhtiötä ja sen toimintaa koskevat päätökset ja seikat, jotka yhtiön arvion mukaan voivat olennaisesti vaikuttaa sen liikkeelle laskemien arvopapereiden arvoon. Tiedot julkistetaan pörssitiedotteella.

Tulosvaroitukset

Tulosvaroitus annetaan viipymättä, jos Trainers’ House havaitsee, että sen kehitys poikkeaa oleellisesti aiemmin julkaistuista ennusteista. Tulosvaroituksesta annetaan aina pörssitiedote. Tulosvaroituksen antaa hallitus, tai jos hallitusta ei saada päätösvaltaiseksi riittävän nopeasti, tulosvaroituksen julkistuksesta päättävät hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Tietovuodot

Trainers’ House ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja. Mikäli luottamuksellista osakekurssiin olennaisesti vaikuttavaa tietoa on vuotanut julkisuuteen ennenaikaisesti, Trainers’ House julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa Trainers’ Housen toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Kriisitilanteissa viestintä keskitetään nimettyjen henkilöiden hoidettavaksi.

Hiljainen jakso

Trainers’ House -konsernissa ns. hiljainen jakso (aika ennen tulostiedotteiden julkistamista, jolloin yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia, eivätkä kommentoi Trainers’ Housen taloudellista tilaa tai tulevaisuuden näkymiä) on 21 vuorokautta.