Toimitusjohtaja

Päivitetty: 2.3.2022

Trainers’ House Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänelle maksettavista korvauksista, eduista ja toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä hallituksen määräysvallan alaisuudessa.

Toimitusjohtaja vastaa strategian suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Hänen vastuullaan ovat myös kirjanpidon, laskennan ja raportoinnin järjestäminen. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä ja tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän valvoo myös, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa.

Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa asioissa.

Vuoden 2021 aikana johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja sekä talousjohtaja.

Toimitusjohtajan tehtävät on kerrottu vuosikatsauksen osiossa ”Toimitusjohtaja”.

Johtoryhmässä talousjohtaja huolehtii talouden ja hallinnon järjestämisestä sekä valvonnasta. Lisäksi talousjohtaja vastaa tytäryhtiön Ignis Oy:n liiketoiminnasta. Johtoryhmän jäsen työskentelee toimitusjohtajan alaisuudessa.

Toimitusjohtajana on vuodesta 2013 alkaen toiminut Arto Heimonen. Talousjohtajana on toiminut vuodesta 2015 alkaen Saku Keskitalo.