Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle vastuuvapauden. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkaiden osallistumisoikeus määritellään Trainers’ Housen yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse osoitteeseen: saku.keskitalo@trainershouse.fi 31. tammikuuta mennessä vuosittain.

Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus esittää kysymyksiä sellaisen asian osalta, joka on yhtiökokouksen asialistalla. Kokouksessa esitettävä kysymys voidaan toimittaa myös etukäteen yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen: saku.keskitalo@trainershouse.fi.

Osakkeenomistajalla on lisäksi oikeus tehdä kokouksessa päätösehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla olevissa asioissa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2023

Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2023

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.3.2023

 

Siirry yhtiökokousarkistoon