Trainers’ House sijoituskohteena

Päivitetty 24.2.2023

Fact Sheet

todennettavia tuloksia – innostuneita ihmisiä

Trainers’ House auttaa ihmistä eteenpäin. Synnytämme mainetta, luomme mahdollisuuksia ja tarjoamme menestyksen menetelmiä – niin asiakkaille kuin omille työntekijöillemmekin.

Toiminnan tarkoituksena on koskettaa ihmistä, sähköistää johtamista ja tuottaa todennettavia asiakastuloksia. Ihminen on kaiken tekemisen keskiössä. Jos jokin ei liikahda ihmisessä, ei voi odottaa, että ihmisetkään liikkuisivat.

Trainers’ House työskentelee toimeksiantajansa todellisuudesta, eikä idealistisesta täydellisyydestä tai omasta maailmastaan käsin. Asiakkaat saavat innostuneita ihmisiä ja todennettavia tuloksia. Todennettavia asiakastuloksia saavutetaan parhaiten, kun hankkeita johdetaan asiakkaan yrityskulttuurin kautta.

Trainers’ House on perustettu vuonna 1990 ja sen palveluksessa oli vuoden 2022 päättyessä kokopäiväisiksi muutettuna 131 henkilöä. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on auttaa ihmistä eteenpäin. Työstä syntyvä arvo jakaantuu järjestyksessä asiakkaat, henkilöstö ja omistajat.

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espanjan Torreviejassa. Trainers Housen vuoden 2022 liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen voitto 0,6 miljoonaa euroa (6 % liikevaihdosta). Yhtiön omavaraisuusaste oli 69 %. Kassavarat vuoden 2022 päätteeksi olivat 2,2 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä ei ole velkoja, poisluettuna normaalit ostovelat ja laskennalliset vuokrasopimuksiin perustuvat velat.

Tietoja osakkeesta

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Yhtiön osakemäärä on 2.147.826 kpl ja osakepääoma 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennettiin siten, että jokaiset kymmenen osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. Järjestelyn tarkoituksena oli osakkeiden kaupankäyntiedellytysten parantaminen sekä joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonajon yhteydessä. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi toteutettiin suunnattu maksuton osakeanti.

Osakemäärän muutos tapahtui 1.4.2022 kaupankäynnin päättymisen jälkeen ja kaupankäynti uudella osakemäärällä ja ISIN-tunnuksella alkoi 4.4.2022. Trainers’ Housen uusi osakekanta on 2.147.826 osaketta. Osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin ja suunnatun maksuttoman osakeannin takia myös vertailukauden osalta.

Vuonna 2022 yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 613 tuhatta osaketta. Osakkeiden vaihto oli 29 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (1 033 tuhatta osaketta, 48 %) ja 4,3 milj. euroa (7,2 milj. euroa).