Case: Arla – Esimiestyön tasonnosto

Toimitusketjun päälliköiden esimiestyön tasonnosto

Trainers’ Housen ja Arlan yhteistyön tavoitteena oli varmistaa Arlan toimitusketjun entistä sujuvampi toiminta ja hyvä toimitusvarmuus. ”Keskityimme erityisesti päälliköiden tapaan ja kyvykkyyksiin johtaa toimitusketjua ja siinä työskenteleviä ihmisiä”, Jani Suominen, Arlan toimitusketjun johtaja kertoo.

”Säännölliset henkilökohtaiset sparraukset tukivat johtamisen muutosta ja taitojen vahvistumista henkilökohtaisella tasolla. Aiheisiin päästiin syvemmälle kuin monessa aiemmassa ohjelmassa. Yhteistyömme aikana päälliköt hitsautuivat tiiminä hyvin yhteen ja henkilökohtaisella tasolla koettiin konkreettista parannusta muun muassa itsensä ja ihmisten johtamiseen liittyen. Myös yhteiset valmennustilaisuudet olivat onnistuneita, ihmiset tutustuivat toisiinsa entistä paremmin ja tekivät töitä yhdessä, kohti yhteistä tavoitetta. Yhteistyömme poiki hyviä työkaluja seuraavan tason esimiesten haastamiseen”, Jani jatkaa.

Tavoitteiden ja tekemisen toteutumista seurattiin BEAT-muutosjohtamisen alustan avulla sekä ohjausryhmätapaamisissa. BEAT ohjasi ja tuki henkilökohtaisia tärkeimpiä tekemisiä koko yhteistyön ajan ja toi läpinäkyvyyttä yhteiseen etenemiseen. BEATin vastausprosentti oli yli 90% ja onnistumisprosentti 83%. Päällikkötason leadership-indeksin tavoitteeksi asetettiin kahden prosenttiyksikön nousu 78 prosenttiin – tulos puoli vuotta kestäneen yhteistyön jälkeen oli 84%. Vuoden kuluttua vastaava luku oli 87 %. Omaa esimiestä koskevan arvion keskiarvo nousi 73 %:sta 90 %:iin.

Johdon sitoutuminen muutoksen läpivientiin ratkaisee

Johtoryhmän yhteinen innostava päämäärä oli varmistaa, että asiakas voi aina luottaa siihen, että hän saa Arlalta haluamansa tuotteet sovittuun aikaan. Samalla Arlan työstä ja tuotteista hohtaa ammattiylpeys joka kohtaamisessa. Arlan toimitusketjun johtoryhmän sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseen oli onnistumisen kannalta ratkaisevaa. Yhteistyössämme toimitusketjun johtoryhmän jäsenten toiminta oli esimerkillistä ja loi hyvän pohjan esimiestyön jatkokehittämiselle.