Case: Kemira Pulp & Paper EMEA – Our Way Of Leading

Näkyviä muutoksia johtamiskulttuurissa

”Ihmiset ottavat osaa aktiivisemmin asioihin, jotka ovat oman vastuualueen ulkopuolella. Esimiehet ovat sitoutuneempia ja antavat enemmän palautetta. Ihmiset keskustelevat keskenään avoimesti keskeisistä johtajuusteemoista ja peilaavat omaa tekemistään niiden kautta”, Kemira PP EMEA:n markkinointi- ja tuotehallintajohtaja Janne Silonsaari kertoo.

Useat yhteistyöhön osallistuneet ovat kiittäneet Kemiran lähtökohdat huomioon ottavia, konkreettisia työkaluja, joita voi käyttää jokapäiväisessä johtamisessa. Myös johtamiseen liittyvien ideoiden ja ajatusten jakaminen on koettu hyödylliseksi.

Vastuunjakoa ja vastuunantoa

Trainers’ Housen ja Kemira Pulp & Paper EMEA:n (PP EMEA) yhteistyö alkoi alkuvuodesta 2016.

”Lähdimme yhteistyöhön Trainers’ Housen kanssa, koska halusimme kokeneen johtamisvalmennustalon tukemaan prosessiamme johtajuuden kehittämisessä organisaation eri tasoilla. Tavoite oli saada aikaan rohkeampaa päätöksentekoa ja omistajuutta läpi organisaation sekä avointa kommunikaatiota ja yksilöiden huomioon ottamista.Tämä vaatii, että ihmisillä on kyky ja rohkeus päätöksentekoon ja organisaatio kokee olevansa valtuutettu ottamaan vastuuta ja tekemään päätöksiä”, Silonsaari kommentoi.

Meidän tapa johtaa ja johtajuusteot

Kemira PP EMEA:lle luotiin kirkas ja innostava johtamisen tarina, ”Our Way Of Leading”. Tarina loi raamit tunnistetuille johtamisen kulmakiville, joiden avulla ihmisten vastuuttaminen ja valtuuttaminen helpottuu; Rohkeus, Välittäminen, Omistajuus ja Luottamus.

Johtajuustekojen läpinäkyvään seurantaan ja juurruttamiseen sekä kokemusten jakamiseen Kemira PP EMEA käytti Trainers’ Housen Pulssi-muutosjohtamisen alustaa.