Case: Vaasan Sähkö – Strategian Läpimurto

VAASALAINEN EI KATSO VIERESTÄ

Koko energia-ala on vahvassa murroksessa, ja Vaasan Sähkö näki valtavan muutoksen lähestyvän energian tuotossa, siirrossa, varastoinnissa ja kulutuksessa. Kesällä 2019 yritys päätti luoda uuden strategian, joka vastaisi uudistuvan toimialan tarpeisiin. Strategiauudistuksen myötä syntyi tarve muutosjohtamisen tuelle strategian jalkauttamisessa.

“Lähdimme hakemaan tapaa, jolla voisimme yhteistyössä viedä strategian arjen tekemiseksi. Minkälaista muutosjohtamista se vaatii – ja miten päivä muuttuu maanantaina kello 8:00, kun uusi strategia on otettu käyttöön?
Arvioimme erilaisia vaihtoehtoja strategian jalkauttamiseksi ja havahduimme, että Trainers’ Housella on mielenkiintoinen tapa viedä strategia tarinaksi, tarina tekemiseksi, tekeminen tavoiksi ja tavat tuloksiksi. Tämä oli mielestämme systemaattinen ja kiehtova tapa, minkä takia lähdimme tekemään yhteistyötä Trainers’ Housen kanssa”
, Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin kertoo.

Trainers’ House ja Vaasan Sähkö lähtivät jalkauttamaan uutta strategiaa tarinallistamisen kautta. Syntyi tarinan kiteytys – vaasalainen ei katso vierestä.

JOUSTAVAA YHTEISTYÖTÄ

“Yhteistyömme tavoite, eli strategian vieminen tekemiseksi, on aina säilynyt etusijalla yhteistyössämme.


Muutosjohtaminen ei ole helppoa – se on itse asiassa aika haastavaa. Johtoryhmämme sanoitti prosessin alussa, että emme me itsekään tiedä mikä tilanne on vuonna 2025. Tiedämme suunnan, mutta yllätyksiä tulee varmasti matkan varrella. Olemme muokanneet lähestymistapaa matkan varrella, ja työ Trainers’ Housen kanssa on ollut hyvin joustavaa”
, Damlin jatkaa.

OPERAATIOKESKUS TUKEMASSA SYSTEMAATTISTA JOHTAMISTA

Uuden strategian myötä johtamisen rytmiä tuli muuttaa. Operaatiokeskuksesta tuli Vaasan Sähkölle keskeinen johtamisfoorumi, jossa laajennettu johtoryhmä pääsee viikkotasolla seuraamaan strategian etenemistä ja toteutumista. Joka maanantai-iltapäivä laajennettu johtoryhmä kokoontuu Operaatiokeskus-palaveriin käymään läpi tilannekuvaa koko konsernin osalta sekä tekemään päätöksiä yhteisistä edistettävistä asioista.

Operaatiokeskus on tuonut kirkkautta johtamiseen ja tilannekuvaan sekä päätösten tekeminen on helpottunut ja nopeutunut. Yhteistyö ja läpinäkyvyys läpi organisaatiorajojen on parantunut. Operaatiokeskukset antavat koko organisaatiolle mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa muutoksen toteutumiseen. Korona-aikana operaatiokeskus on viety sähköiseen muotoon.

“Meillä on viikoittainen Operaatiokeskus-palaveri, jossa käymme läpi viime viikon tavoitteet ja niiden kehittymisen sekä seuraavan viikon tavoitteet ja mitä pitäisi saada seuraavaksi aikaiseksi. Olemme saaneet valtavasti kehitysprojekteja läpi vuosina 2019 ja 2020 ottaen huomioon, että olemme suhteellisen pieni organisaatio. Väitän, että tämä johtuu siitä, että tavoitteet ovat selkeät, ja yhdessä tekeminen läpinäkyvyyden kanssa on parantunut”, Damlin avaa.

STRATEGIA KOKO HENKILÖSTÖN TIEDOSSA

“Organisaation läpinäkyvyys, mitä teemme ja mitä tavoittelemme, on lisääntynyt valtavasti. Väitän, että koko henkilöstömme tietää tavoitteemme ja strategiamme.

2020 loppupuolella saimme EPSI-tutkimuksen tulokset, jotka nostavat Vaasan Sähkön kärkeen. Meillä on tyytyväisimmät asiakkaat Suomessa – niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaat. EPSIn mukaan on poikkeuksellista, että olemme ykkösenä kummassakin kategoriassa.

Toinen selkeä tulos on henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset. Esimiestyön vaikuttavuus ja tyytyväisyys esimiestyöhön oli noussut 0,3 indeksipistettä. Parannus on peräisin yhteistyöstämme Trainers’ Housen kanssa”, Damlin päättää.

Tehdäänkö sama temppu teidän kanssa?