Case: Kajaanin ammattikorkeakoulu- Liiketoimintapalvelut lentoon

Palveluiden myynti kasvoi vuoden aikana 34%

”Kasvu on ollut merkittävää. Valmennukset ja opitut toimintatavat ovat olleet tässä ratkaisevassa roolissa. Myynnin johto ja myyntihenkilöt ovat muuttaneet tekemistä haluttuun suuntaan ottaen valmennuksista toimintatapoja arkeen. Kasvu koostuu useista kaupoista, ei vain yhdestä isommasta. Useampi henkilö on siis onnistunut työssään”, Kajaanin ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja Mikko Keränen toteaa.

”Kasvutavoitteisiin päästäksemme valitsimme kumppaniksemme Trainers’ Housen. Kumppanivalintaan vaikuttivat muun muassa yrityksen hyvä maine sekä referenssit toteutetuista muutoshankkeista”, Keränen kertoo yhteistyön taustoista.

Yrityskulttuuri kasvutavoitteita tukevaksi

Ammattikorkeakoulu-uudistus loi Kajaanin ammattikorkeakoululle haasteita eri palveluiden myynnin kehittämiselle. ”Kyse on ollut kulttuurimuutoksesta. Ihmisten uteliaisuus on kasvanut ja tämä on johtanut myynnillisiin tekoihin. Palveluliiketoimintamme on noussut aivan eri tasolle kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Varmistaaksemme myyntitavoitteiden toteutumisen, tarvitsimme tavoitteellisempaa johtamista sekä tasonnoston asiakkuuksien hoitamisen toimintatapoihin”, Keränen jatkaa.

Sujuvalla yhteistyöllä haluttuihin tuloksiin

”Valmennukset ovat toimineet meillä hirmu hyvin. Viimeisin valmennus on noussut kokemuksena henkilöstön keskuudessa jopa ”legendaarisiin” mittoihin. Olemme saaneet yhteistyöltä juuri sitä, mitä alun perin haimmekin. Yhteistyö on ollut äärimmäisen sujuvaa. Suosittelisin Trainers’ Housea ehdottomasti myös muille kumppaniksi muutoshankkeisiin”, Keränen kertoo lopuksi.