Case: Okmetic – Key to Growth & Skills to Growth

VOIMAKASTA MYYNNIN KASVUA

Tulemme tekemään tänä vuonna ennätystuloksen. Yhteistyö Trainers’ Housen kanssa on osaltaan tukenut tämän tavoitteen saavuttamista. Trainers’ House auttoi fokusoimaan jokapäiväisen tekemisen sovittuun pipelineen ja ihmiset keskittyvät nyt oikeisiin asioihin. Okmeticin Globaali tiimi on käyttänyt uuden myynnillisen kulttuurin rakentamiseksi ennätysmäärän aikaa yhdessä”, Okmeticin SVP Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen kertoo loppuvuodesta 2018.

”Trainers’ Housen kanssa toteutetun valmennusohjelman työkalut ja uudet toimintatavat näkyvät jokapäiväisessä, viikoittaisessa ja kuukausittaisessa tekemisessä. Myynnin uudelleenorganisointi on mahdollistanut myyjille enemmän aikaa isojen asiakkaiden parissa. Myynnin koordinaattorit ovat ottaneet rohkeasti itsenäistä roolia ja esimerkiksi kontaktoineet asiakkaita suoraan, mitä eivät tehneet aiemmin”, Okmeticin myynnin kehittämisen päällikkö Kukka Vilkuna kertoo.

MYYNNIN KEHITTÄMISELLÄ KOHTI KASVUTAVOITTEITA

”Meillä on kovat kasvutavoitteet ja pohdimme, millä elementeillä lähdemme toimintaamme kasvattamaan. Halusimme kehittää myyntiä vastaamaan asiakkaidemme uusiin tarpeisiin. Alallamme on ollut paljon muutoksia ja esimerkiksi asiakkaiden konsolidoituminen on vaatinut meiltä uusia toimintatapoja”, Vuorikari-Antikainen jatkaa.

”Myyntiä täytyi uudelleenorganisoida, toimintamalleja hioa ja tuoda tiimille uusia työkaluja ja systemaattisuutta tekemiseen. Tähän työhön valitsimme kumppaniksemme Trainers’ Housen”, Vilkuna kommentoi.

”Olemme globaali toimija ja tiimien jäsenet työskentelevät eri puolilla maailmaa. Ajattelin aluksi, ettei suomalainen yritys voi olla meillä muutoskumppanina. Trainers’ Housella oli kuitenkin kokemusta myös kansainvälisistä yrityksistä ja erityisesti käytännönläheinen suunnitelma muutoksen läpiviennistä vakuutti, Vuorikari-Antikainen kertoo.

KONKRETIAA JA HELPOSTI OMAKSUTTAVIA ASIOITA

”Key to Growth” ja “Skills to Growth” -valmennusohjelmissa muun muassa muokattiin Okmeticin toimintamalleja suurasiakkaiden myyntiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen liittyen sekä valmennettiin myyntikulttuuria. Myös asiakassuhteen syventämiseen liittyviä rooleja suunniteltiin uudelleen.

”Trainers’ Housen tekeminen on ollut alusta lähtien hyvin konkreettista ja systemaattista. Koko muutosprosessi ja myynnille valmennetut työkalut tuotiin hyvin lähelle tekemisen tasoa. BEAT muutosjohtamisen alustaan tuotetut lyhyet valmennukselliset videot ovat olleet hyödyllisiä ja pidän erityisesti siitä, että näihin voi palata koska tahansa, Vilkuna kiittää.

”Trainers’ House teki alussa kattavan taustatyön. Olen ollut erittäin tyytyväinen kommunikaatioon yhteistyön aikana sekä valmennusten sisältöihin ja yhteisiin palavereihimme. Haluamme suurissa yhteistyöhankkeissa muokata vähän kaikkea matkan varrella. Trainers’ House otti tämän meidän tyylimme hyvin vastaan ja asioissa edettiin juuri meidän toivomallamme tavalla.

Tämän kokemuksen perusteella suosittelisin Trainers’ Housea kumppaniksi muillekin”, Vuorikari-Antikainen päättää.