Case: Nooa Säästöpankki – Valmentamisen ja harjoittelun kulttuuri

KASVUN KUMPPANI

”Asiakaskohtaamisten määrä meillä on kasvanut jopa 20 % ja laatu näissä on parantunut. Asiakkuudet ovat kasvaneet tasaisesti ja tarjouskannassa on erittäin positiivista kehitystä. Asiakkaille tarjotaan laajempia kokonaisuuksia kuin aiemmin ja näin syntyy luonnollisesti enemmän tulosta. Onnistunut tekeminen näkyy myös NPS-luvussa; luku on ollut tasaisesti yli 80, vuotuisen keskiarvon asettuessa reiluun 84:än”, Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti kertoo.

Saimme todella innostavan ja motivoivan lähdön muutosmatkallemme viime vuoden taitteessa. Oli tärkeää, että startissa onnistuttiin hyvin. Koen itse, että kun ensimmäinen valmennusosuus on toteutunut, täytyy sen näkyä ja kuulua meillä sisäisesti. Näin kävikin. Trainers’ House auttoi meitä tekemään asioita ja antoi työkaluja arjen tekemiseen. Tämä on vaatinut meiltä kulttuurista ja ajatuksellista muutosta lyhyessä ajassa. Tulokset kertovat nyt rohkaisevaa viestiä siitä, että valittu suunta on oikea ja se tuottaa myös mitattavia liiketaloudellisia tuloksia”, Jäntti kiittää.

KULTTUURIN JA TOIMINTATAPOJEN MUUTOS

Muutosmatkan alussa tahtotila oli kirkas; kannattavaa kasvua ja asiakkaille tuotettavaa suurempaa hyötyä lähdettiin tavoittelemaan prosessien kehittämisen sekä henkilöstön voimavarojen vahvistamisen kautta. Lähdettiin rakentamaan valmentamisen ja harjoittelun kulttuuria.

”Pohdimme, kuinka saisimme harjoittelun kulttuurista nopeammin ja varmemmin valmista ja totta. Kävimme keskusteluja useamman muunkin toimijan kanssa yhteistyöstä. Lopulta Trainers’ Housen kokonaisvaltaisuus ja tarpeidemme ymmärtäminen vakuuttivat – puhuimme samaa kieltä. Meitä ei viety yhteistyön aikana väkisin valmennusyrityksen omaan konseptiin, vaan Trainers’ House kuunteli mitä halusimme ja muutosmatka toteutettiin meidän tarpeidemme pohjalta. Yhteistyössä on ollut kyse kulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta. Halusimme varmistaa kasvun laadukkailla kohtaamisilla asiakkaiden kanssa. Osaamista täytyi parantaa valmentamalla ja jatkuvasti harjoittelemalla, Jäntti kertoo.

”Tärkeää oli alusta lähtien saada koko henkilöstömme ääni kuuluviin. Tämä toteutui huolellisen pohjatyön avulla ja saimme hyvän läpileikkauksen Trainers’ Housen silmin kulttuurimme vahvuuksista ja kehityskohteista”, yhteistyön lähtökohdista kertoo Nooa Säästöpankin henkilöstöjohtaja Jaana Pullinen.

MODERNI JA ELÄVÄ PANKKI

Yhteistyön tavoitteeksi asetettiin asiakkuuksien määrän kasvu sekä nykyisten asiakkuuksien laajentaminen heille tuotettujen hyötyjen kautta. Yhteistyön alussa Nooa Säästöpankille rakennettiin yhteinen ymmärrys strategian kannalta merkittävistä voitettavista taisteluista ja järjestäydyttiin niiden ympärille.

”Mietimme ennen kaikkea sitä, miten tekemistä ja jatkuvaa harjoittelua johdetaan. Esimiesten toimenkuvaa määriteltiin uudelleen valmentavaan suuntaan. Trainers’ House on tukenut johtoa ja esimiehiämme läpi yhteistyön ryhmissä ja one-to-one -sparrauksilla. On helppo suositella Trainers’ Housen mallia toteuttaa muutoksia. Tällaisessa hankkeessa asiakasyritykseltä itseltään vaaditaan myös halua muuttaa kokonaisvaltaisesti omaa tuttua tapaa tehdä”, Jäntti päättää.